Szkoda na skutek błędu księgowego

Dochodzenie odszkodowania przez przedsiębiorcę od biura rachunkowego, z którym posiada on podpisaną umowę cywilno-prawną, odbywa się na podstawie przepisów prawa zawartych w kodeksie cywilnym. Kodeks ten określa, że naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, jak również korzyści, które mógłby on osiągnąć gdyby nie szkody, które mu wyrządzono. Czyli wynika, więc z tego, że biuro rachunkowe odpowiada za pełną szkodę w skład, której wchodzi:

  • poniesiona szkoda rzeczywista
  • i utracone na jej skutek korzyści.

Z roszczeniami do ubezpieczyciela

Dochodzenie odszkodowania przez przedsiębiorcę od biura rachunkowego, z którym posiada on podpisaną umowę cywilno-prawną, odbywa się na podstawie przepisów prawa zawartych w kodeksie cywilnymUbezpieczyciel, po przeprowadzeniu stosownego postępowania i uznaniu roszczeń uprawnionego podmiotu wypłaca odszkodowanie z ubezpieczenia biura rachunkowego (więcej w tym temacie: https://biuro-rachunkowe.iexpert.pl/). Wysokość odszkodowania zależna jest od wysokości wykazanej i uznanej szkody, jak również od wysokości sumy gwarancyjnej, na jaką opiewało ubezpieczenie pracownika księgowości.

Podsumowując, dochodzenie ewentualnego zadośćuczynienia od biura rachunkowego przez jego klienta, który to poniósł szkodę majątkową w wyniku błędów lub innych działań, w tym także zaniechań ze strony księgowego, możliwe jest w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego przed sądem, gdzie konieczne jest wykazanie i udowodnienie winy biura rachunkowego.