Kto ponosi konsekwencję błędów biura rachunkowego?

Niezależnie od tego, komu przedsiębiorca powierzy kwestie związane z prowadzeniem ksiąg i rozliczeniami podatkowo-ubezpieczeniowymi, to na nim spoczywa odpowiedzialność za prawidłowość tych działań. Ordynacja Podatkowa określa to jasno mówiąc, wprost, że to podatnik całym swym majątkiem odpowiada za podatki wynikające z jego zobowiązań podatkowych. Przedsiębiorca, jako płatnik ponosi również osobistą odpowiedzialność za prawidłowe odprowadzanie i pobieranie zaliczek na podatek dochodowy zatrudnionych przez niego pracowników, a także za ich rozliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Niezależnie od tego, komu przedsiębiorca powierzy kwestie związane z prowadzeniem ksiąg i rozliczeniami podatkowo-ubezpieczeniowymi, to na nim spoczywa odpowiedzialność za prawidłowość tych działańNie ma tu znaczenia fakt, że przedsiębiorca jedynie wpłaca na rachunek stosownego urzędu skarbowego i zakładu ubezpieczeń społecznych kwoty, które przekazało mu obliczające je biuro rachunkowe. To on z punktu widzenia prawa w Polsce odpowiada za prawidłowość tych kwot i w razie wystąpienia jakichś błędów, to on poniesie za niego odpowiedzialność.

Odpowiedzialność biura rachunkowego

Biura rachunkowe nie są jednak całkowicie bezkarne. Poza utratą renomy spotkać mogą je także sankcje z tytułu nieprzestrzegania przepisów ustawy o rachunkowości i karnego kodeksu skarbowego. Jeżeli przedsiębiorca poniesie szkodę w wyniku zaniedbania lub błędu księgowego, może on wystąpić o odszkodowanie z ubezpieczenia biura rachunkowego.

O odszkodowanie można ubiegać się w oparciu o kodeks cywilny zgodnie, z którym dłużnik zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej szkody. Na biurze rachunkowym spoczywa, zatem odpowiedzialność z tytułu niewywiązania się z umowy. Dochodzić swoich praw przedsiębiorca może przed sądem, który na podstawie przedstawionych dokumentów wyda orzeczenie dotyczące zaistnienia ewentualnej szkody i sposobu jej rekompensaty.