Dodatkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

O OC doradcy podatkowego możemy mówić w zakresie podstawowym oraz zakresie rozszerzonym. Rozróżnienie to jest niezwykle istotne bowiem różni się nie tylko kwota samego ubezpieczenia, kwota gwarantowanej wypłaty ubezpieczenia, ale przede wszystkim zakres ubezpieczonej odpowiedzialności.

Ubezpieczenie uzupełniające

O OC doradcy podatkowego możemy mówić w zakresie podstawowym oraz zakresie rozszerzonym

Autor zdjęcia: kevin dooley

Ubezpieczenie uzupełniające doradcy podatkowego obejmuje szereg czynności, do najważniejszych zaliczyć można między innymi:

  • poszerzenie oferty usług o dziedziny inne niż podatkowe zobowiązania publiczne, przy założeniu, iż doradca nie wykonuje już tych czynności w powiązaniu z ewidencją podmiotów w celach podatkowych
  • rozliczanie z zakresu innego niż podatkowe zobowiązania publiczno-prawne, o ile oczywiście, nie wykonywał już tych czynności w związku ze swoją standardową praktyką zawodową
  • świadczenie usług rzeczoznawczych, przy założeniu, że doradca posiada odpowiednie kwalifikacje i stosowne uprawnienia
  • doradztwo oraz rozliczenia w sprawach powiązanych w sposób bezpośredni z ubezpieczeniem zdrowotnym, oraz społecznym
  • opracowanie stosownej dokumentacji wymaganej podczas ubiegania się o środki pomocy publicznej

Z uwagi na akt, iż doradca podatkowy może również świadczyć usługi obejmujące aktywność wykraczającą poza kwestie związane z podatkami, oraz akcyzą, a także zajmować się pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania projektów – i ten zakres aktywności może zostać objęty ubezpieczeniem uzupełniającym.

Ubezpieczanie uzupełniające nie obejmuje jednak czynności zawodowych doradcy podatkowego które:

  • obejmują swoim zakresem świadczenie usług informatycznych, a także zarządzania i organizacji w zakresie doradztwa podatkowego oraz rachunkowości,
  • dotyczą doradztwa prawnego, ekonomicznego, finansowego, a także usług w zakresie rzeczoznawstwa.