Odszkodowanie z polisy biura rachunkowego

Z praktycznego punktu widzenia niemalże każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą potrzebuje fachowej pomocy ze strony biura rachunkowego, które to w rzetelny sposób poprowadzi dokumentację księgową jego firmy. Każdy księgowy, który zawiera z przedsiębiorcą umowę o charakterze cywilno-prawnym na prowadzenie takich ksiąg rachunkowych musi mieć wykupioną polisę odpowiedzialności cywilnej (OC biuro rachunkowe). Z takiego ubezpieczenia biura […]

Szkoda na skutek błędu księgowego

Dochodzenie odszkodowania przez przedsiębiorcę od biura rachunkowego, z którym posiada on podpisaną umowę cywilno-prawną, odbywa się na podstawie przepisów prawa zawartych w kodeksie cywilnym. Kodeks ten określa, że naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, jak również korzyści, które mógłby on osiągnąć gdyby nie szkody, które mu wyrządzono. Czyli wynika, więc z tego, że biuro […]